Doelstellingen

Stichting World Solar Fund (WSF) zet zich in om de levensstandaard van mensen in de armste Afrikaanse landen te verbeteren.
Wij richten ons op mensen in afgelegen plattelandsgebieden en in stedelijke randgebieden. Daar werken wij met name aan betrouwbare lichtvoorzieningen voor huishoudens, scholen, ziekenhuizen en ondernemers.  Wij willen de bestaande afhankelijkheid van dure, gevaarlijke en kwetsbare energiebronnen (kerosine, batterijen, hout) verminderen en vervangen door licht op basis van zonne-energie.

ingeklaptsolarcelstaand

WSF zorgt voor toegang tot licht op basis van zonne-energie middels solarlampen. Voor mensen in de armste Afrikaanse landen geldt dat het donker is zodra de zon onder gaat omdat zij geen elektriciteit hebben. Lampen zijn er wel maar die werken op batterijen die men na gebruik niet kan herladen of op vervuilende en dure kerosine. Licht is dus een luxe. WSF werft fondsen om solarlampen beschikbaar te maken voor schoolkinderen en medische zorginstellingen. Stelt u zich eens wat het betekent om de dag met uren te kunnen verlengen doordat u ineens licht heeft of bedenk u eens wat het betekent om niet in een aardedonkere ruimte te hoeven bevallen waar de ‘arts’ niet eens kan zien wat hij doet. Doordat wij lampen aan kraamklinieken doneren kunnen zij vrouwen veiliger laten bevallen. En dat is hard nodig. Deze drie landen hebben namelijk ongekend hoge sterftecijfers voor moeders en baby’s rondom de bevalling. Deels door een gebrek aan kennis en deels door een gebrek aan middelen. Wij willen bijdragen aan veiligere bevallingen. Daarnaast zijn de schoolkinderen erg belangrijk. Als zij een lamp hebben dan betekent dat dat het hele gezin een lamp heeft waarmee de hut verlicht kan worden. Er kan dan langer gestudeerd en gewerkt worden.

We verzorgen, samen met de door ons selecteerde leverancier Solited, op grote schaal marketingcampagnes om zonne-energie gebruik te stimuleren. Solited is verantwoordelijk voor de distributie, logistiek, service en nazorg en recycling van de solarlampen. Zij geven trainingen, informatie aan bewoners van afgelegen gebieden en zoeken naar de beste oplossingen ter plaatse.

Scholen en ziekenhuizen/ klinieken

WSF heeft als doel gesteld dat vooral ziekenhuizen en klinieken de kerosinelampen of zelfs kaarslicht kunnen inruilen voor verlichting op zonne-energie. Door solarlampen kunnen artsen in ziekenhuizen en kraamklinieken op het platteland onder alle omstandigheden hun belangrijke werk blijven doen. Solarlampen worden ook gebruikt als een back-up tijdens reguliere stroomuitval in stedelijke gebieden.

In Botswana, Malawi en Zambia is de zuigelingen- en moedersterfte rondom de bevalling zeer hoog. In Malawi sterft wel 8% van de zuigelingen en de moedersterfte is de drie landen is tussen de 0,5 en 1.1%. Wij willen bijdragen aan een daling van deze ernstige cijfers. Dat kan door het verstrekken van zoiets simpels als licht!

Strategie

In veel landen in ontwikkeling hebben heeft de bevolking weinig tot geen toegang tot een betrouwbaar elektriciteitsnet. WSF richt zich op de introductie van een betrouwbare lichtvoorziening voor iedereen, namelijk lampen op zonne-energie. ‘Licht voor iedereen!’
Wij betrekken de bewoners en andere doelgroepen vanaf het eerste moment door hen te informeren over deze lampen en over de nadelen van de bestaande lichtvoorzieningen. De doelgroepen worden ook betrokken bij de verspreiding en verkoop van de lampen en de voorlichting aan nieuwe gebruikers. Wij streven ook naar het creëren van werkgelegenheid op gebied van logistiek, service en reparatie en scholing. Wij werken daarom samen met lokale charitatieve instellingen en met Solited.