Middelen

Om inhoud te geven aan de missie en doelstellingen en de verstrekking van solarlampen in Afrika (2013 specifiek Botswana, Malawi en Zambia) mogelijk te maken is geld nodig, veel geld. Dat geld wordt als volgt besteed:

 • (Financiering van) de promotie en aanschaf van lampen op zonne-energie ten behoeve van de arme plattelandsbevolking van de Afrikaanse landen;
 • (Financiering van) activiteiten ter bevordering van het bewustzijn op het gebied van milieu en ontwikkelingssamenwerking, zowel in Nederland als in de ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld: productie en verspreiding van educatiemateriaal en publicaties;
 • (Financiering van) wetenschappelijk, technisch en veldonderzoek op het gebied van milieu, zonne-energie en de ontwikkeling van energiebronnen op basis van zonne-energie;
 • i.s.m. bedrijven, lokaal NGO’S, solar lampen en materialen te distribueren en om zorg te dragen voor service, recycling en scholing. Alles voor en door de lokale bevolking om werkgelegenheid te bevorderen;
 • Het aangaan van ‘partnerships’ met lokale charitatieve instellingen, kerken, gemeenschappen, scholen, zorginstellingen en overheden.

De stichting verwerft financiële middelen voor bovengenoemde activiteiten door:

 • Werving van fondsen (Nederland, internationaal);
 • Werving van sponsors (Nederland, internationaal);
 • Particuliere giften en nalatenschappen;
 • Verwerving van subsidies;
 • Sponsoractiviteiten in samenwerking met scholen, kerken, en anderen die in actie willen komen;
 • Samenwerking met instellingen, bedrijven en onderwijsinstellingen in Nederland en in ontwikkelingslanden.

map_africa