Missie

De stichting World Solar Fund (WSF) is een ‘non-profit’ organisatie in Nederland die zich ten doel stelt om de levensomstandigheden van kwetsbare groepen in Afrikaanse ontwikkelingslanden te verbeteren. Wij realiseren dat door de introductie van lampen op zonne-energie en het daarmee vervangen van traditionele middelen voor verlichting, zoals kerosine, batterijen en hout.

Wij beogen daarmee tevens een bijdrage te leveren aan het terugdringen van milieu- en gezondheidsbedreigende effecten, zoals de uitstoot van gevaarlijke dampen en van CO2 ten gevolge van het branden van kerosine en milieuvervuiling ten gevolge van chemisch afval (batterijen) en reductie van het bosoppervlakte ten gevolge van houtkap.

Door de introductie van lampen op zonne-energie wil WSF ook bijdragen aan de economische ontwikkeling in het algemeen en van individuen en lokale gemeenschappen in het bijzonder. WSF stimuleert daarom de lokale werkgelegenheid door te streven naar lokale assemblage en/of productie van lampen en toebehoren. Hieraan wordt samen met Solited inhoud gegeven.

WSF wil een bijdrage leveren aan de bewustwording van mensen in Nederland ten aanzien van bovengenoemde levensomstandigheden en van de mogelijkheden om, vanuit Nederland, een bijdrage te leveren aan de verbetering hiervan.